கவிஞர் கொத்தமங்கலம் சுப்பு கண்ட யாழ்ப்பாணம்

Original Filename: TSW_webpage_2_011.jpg (view)

Original Size: 1010.4 KB

Original Image Type: image/pjpeg

கவிஞர் கொத்தமங்கலம் சுப்பு கண்ட யாழ்ப்பாணம் .

Caption

1997ம் ஆண்டு முத்தமிழ் விழா மலரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கவிதை

Discuss This Topic

There are 0 comments in this discussion.

join this discussion

கவிஞர் கொத்தமங்கலம் சுப்பு கண்ட யாழ்ப்பாணம்


City:Hamilton
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 New Zealand License
கவிஞர் கொத்தமங்கலம் சுப்பு கண்ட யாழ்ப்பாணம் by Kanchana is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 New Zealand License