Topic: Nga Tuhinga o Rereahu: The Chronicles of Rereahu: Rare and Precious Gems

Topic type:

Past exhibition, from September 22-October 2, 2010.

Te Rohe o RereahuWritten by Phillip Crown and Shane Te Ruki/ illustration by Paul Herbert.

Nga Tuhinga o Rereahu is the first in a series of exhibitions leading up to the opening of the semi-permanent tainui exhibition Ngaa Pou Whenua: The land, the people, the dreams

He tino taaonga teeneki mea te whenua ki ngaa iwi katoa; he whakatinanatanga ki a Papatuanuku me te taatai hono ki ngaa maatua tuupuna o noonamata. Ko taa ngaa iwi mahi he whakaingoa i ngaa maunga, i ngaa riu, me ngaa awa ki ngaa ingoa motuhake me ngaa ingoa rongonui, kia noho puumau ai te koorero hiitori o te iwi.

Ko te Rereahu Chronicles he kohikohinga puuraakau moo ngaa iwi o te taha tonga o Waikato. Torutoru noa iho ngaa kohinga koorero i pupuritia mo te iwi whaanui, otiraa, he honore nui kua whakawaawaahingia e ngaa kaumaatua me te iwi o Rereahu i ngaa koorero puuraakau, kia rongo ai taatou i te ia o too raatou whenua.

Whenua or land is precious to all iwi; it is the embodiment of Papatuanuku (Earth Mother) and a connection to ancestral times from long ago.  Each iwi in New Zealand practised the naming of mountains, valleys and waterways after ancestral events or happenings in their area, as a way to record history. 

The Rereahu Chronicles is a collection of treasured stories that bear witness to the rich history that lies in the lands of the southern Waikato.  Very few of these precious tribal histories are recorded on paper to be shared with the public, in this way we are very honoured that the elders and the people of Rereahu have offered us an opportunity to listen to the heartbeat of their lands. 

Discuss This Topic

There are 0 comments in this discussion.

join this discussion

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 New Zealand License
Nga Tuhinga o Rereahu: The Chronicles of Rereahu: Rare and Precious Gems by Maude is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 New Zealand License